Zwalczanie gryzoni

Deratyzacja jest nie tylko metodą doraźnego zwalczania gryzoni, które zamieszkały w naszym otoczeniu, ale także procedurą regulowaną przez przepisy prawa. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania okresowych akcji deratyzacyjnych, których terminy określają właściwe władze samorządowe. Ma to zapobiegać inwazji szczurów lub myszy w miejscach, gdzie ich bytowanie bywa groźne dla człowieka.

Samodzielne wyłożenie trutek, pułapek czy chwytaczy bywa nieskuteczne. Niezbędne są działania zintegrowane, doprowadzające różnymi metodami do likwidacji gryzoni. Wykorzystujemy sprawdzone sposoby, które skojarzone ze sobą, charakteryzują się wysoką skutecznością. Realizujemy zwalczanie gryzoni interwencyjne, w miejscach, gdzie zauważono pojawienie się szczurów lub myszy oraz akcje deratyzacji kompleksowej, która ma odstraszać szkodniki.

Zwalczanie myszy metodami IPM

Wykorzystujemy wiele sposobów, skutecznie likwidujących problem gryzoni w otoczeniu człowieka. Zabieg realizujemy metodą IPM, czyli zintegrowaną metodą zwalczania, która opiera się na połączeniu ze sobą różnych sposobów, zapewniających efektywne i bezpieczne dla człowieka zwalczanie myszy i innych gryzoni.

Wykorzystanie jedynie trutki może być niewystarczające, a chemiczne środki do zwalczania gryzoni, stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt domowych, dlatego powinny być używane z ostrożnością. Z tych powodów wdrażamy IPM i stosujemy jednocześnie:

  • metody sanitarne;

  • dbanie o szczelność obiektów;

  • mechaniczne metody zwalczania: chwytacze, pułapki, lepy;

  • chemiczne metody zwalczania szkodników za pomocą trutek w różnych formulacjach: pasty, kostki, gryzki;

  • kremy, trutki płynne, zatrute ziarna;

  • ocenę skuteczności ww. zabiegów.

Zwalczanie szczurów

Zwalczanie szczurów jest niezwykle istotne ze względów higienicznych oraz z uwagi na bezpieczeństwo osób i mienia. Gryzonie te są źródłem wielu groźnych chorób, które mogą wywołać poważne dolegliwości zdrowotne u człowieka oraz zwierząt domowych. Szczury przenoszą zarazki Salmonella spp, Listeria spp, Escherichia coli, Cryptosporidium parvum, Yersinia enterocolitica, Leptospira spp, Toxoplasma gondii, Hantaviruses i Dżumę. Szczury, bytując w naszym otoczeniu, mogą także podgryzać przewody elektryczne, zwiększając prawdopodobieństwo iskrzenia oraz wywołania pożaru.

Zabiegi realizujemy z wykorzystaniem najnowszych technik zwalczania gryzoni, korzystając ze sprawdzonych i bezpiecznych preparatów chemicznych. Prace wykonujemy zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w firmach, gdzie zachowanie najwyższych standardów higienicznych regulowane jest przez przepisy prawa. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się ze szczegółami naszej oferty!

Close Menu