Monitoring HACCP

MONITORING HACCP.

Opracujemy i wdrożymy system ochrony przed szkodnikami wykorzystującego integrowane metody zwalczania szkodników IPM, potwierdzone certyfikatem:
likwidacjaszkodnikow.pl.tl/5-.-HACCP.htm

Gwarantujemy najwyższą jakość usług dla instytucji , zakładów przemysłu spożywczego, hurtowni, magazynów, sklepów, piekarni, cukierni, szkół, przedszkoli, żłobków, placówek żywienia zbiorowego, bufetów, restauracji, administracji, wspólnot mieszkaniowych, oraz klienta indywidualnego.

Monitoring HACCP – ma na celu czynną ochronę przed szkodnikami, poprzez cykliczne lustracje samego obiektu i zainstalowanych urządzeń do tego celu przeznaczonych, a w razie wystąpienia zagrożenia – podjęcie błyskawicznych reakcji mających na celu wdrożenie działań korygujących.

HACCP z ang. – Hazard Analysis and Critical Control Points

Zgodnie z obowiązującymi normami każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą związaną z produkcją, przetwórstwem, magazynowaniem, transportem, dystrybucją oraz dostarczaniem produktów spożywczych jest zobowiązany do stosowania zasad GMP, GHP, HACCP, IFS, BRC.
Oznacza to przestrzeganie wymagań zdrowotnych i higienicznych na każdym etapie dystrybucyjnym.

Po co wdrażać system HACCP?

System HACCP jest systemem przyjaznym i korzystnym zarówno dla konsumenta, jak i dla przedsiębiorcy działającego w obszarze żywności.
Na obowiązku wdrażania systemu HACCP w firmach, konsument zyskuje pewność, że spożywana przez niego żywność jest całkowicie bezpieczna i na pewno mu nie zaszkodzi.
Przedsiębiorca posiadając prawidłowo wdrożony i funkcjonujący system buduje zaufanie konsumentów do firmy i poprawia jej wizerunek.
Dzięki posiadanemu systemowi może udowodnić, że wykazuje należytą staranność przy realizacji wszystkich działań prowadzonych w firmie oraz że stosuje wszelkie zabezpieczenia mogące uchronić żywność przed potencjonalnymi zagrożeniami zdrowotnymi.

Wdrożenie systemu HACCP i dobra praktyka higieniczna (GHP)

Każde przedsiębiorstwo lub firma jest zobowiązana do opracowania własnego zakładowego programu lub instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej, która jest podstawą do wdrażania systemu HACCP.
Program taki powinien uwzględniać strukturę organizacyjną i specyfikę działalności danej firmy.
Procedury i instrukcje dotyczące Dobrej Praktyki Higienicznej powinny być ściśle przestrzegane przez wszystkich pracowników.
W świadomości przeciętnego człowieka, w tym także pracownika zatrudnionego przy produkcji i obrocie żywnością, pojęcie higiena czy Dobra Praktyka Higieniczna kojarzy się często i jedynie z procesami mycia i dezynfekcji oraz higieną osobista pracowników.
W rzeczywistości jest to pojęcie daleko szersze, obejmujące przynajmniej kilka obszarów, a ściśle ze sobą zintegrowanych i skierowanych na osiągnięcie jednego celu jakim jest bezpieczeństwo żywności.

Wymogi Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) określane są często Programami Stanowiącymi Warunki Wstępne. Obejmują one:

 • Lokalizację, otoczenie zakładu i infrastrukturę zakładu,
 • Obiekty zakładu i ich układ funkcjonalny,
 • Maszyny i urządzenia,
 • Procesy mycia i dezynfekcji,
 • Zaopatrzenie w wodę,
 • Kontrolę odpadów,
 • Zabezpieczenie przed szkodnikami (owadami/gryzoniami) i kontrole w tym zakresie, tzw. MONITORING
 • Szkolenie personelu,
 • Higienę personelu,
 • Magazynowanie żywności,
 • Transport wewnętrzny,
 • Prowadzenie dokumentacji i zapasów z zakresu (GHP).
Close Menu